Comunicat general MySMIS 117849, MySMIS 119469

ianuarie 19, 2024

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849

“RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 1670 / 26.03.2018 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD VEST OLTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 - ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Locul de implementare al proiectului este Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt.

Data de începere a proiectului este 01.02.2017, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este 7.831.852,39 lei, din care 7.579.327,41 lei reprezinta finantare nerambursabilă. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 6.442.428,30 lei.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf Nicolae si Turnului Clopotnita – Mânăstirea Călui, județul Olt ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. OS1: Restaurarea și conservarea Bisericii Sf Nicolae și Turnul Clopotniță -Mânăstirea Călui, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia

2. OS2: Introducerea în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă

3. OS3: Diversificarea serviciilor cultural - religioase oferite de Mânăstirea Călui prin organizarea și desfășurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale

4. OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale

5. OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia

Rezultatele proiectului: ca urmare a realizării proiectului au fost restaurate , protejate și conservate două obiective de patrimoniu, respectiv monumentele istorice Biserica Sf. Nicolae și Turnul Clopotniță în cadrul Mânăstirii Călui. Începând cu primul an de exploatare, se urmărește creșterea numărului de vizitatori de la 150 în prezent la minim 500 . Impactul investiției la nivelul localității este unul pozitiv, deoarece prin implementarea acestuia au fost restaurate două monumente istorice – Biserica Sf. Nicolae și Turnul Clopotniță în cadrul Mânăstirii Călui, astfel că proiectul contribuie la dezvoltarea turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud-Vest Oltenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0249 / 421.026

BENEFICIAR

MÂNĂSTIREA CĂLUI

Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt


RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469.

Mânăstirea Călui anunță finalizarea proiectului “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 3651 / 06.02.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD VEST OLTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 - ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Locul de implementare al proiectului este Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt

Data de începere a proiectului este 30.06.2017, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023 .

Valoarea totală a proiectului este 5.615.077,34 lei, din care 5.233.223,29 lei reprezinta finantare nerambursabilă. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 4.448.239,79 lei.

Obiectivul general al proiectului: Restaurarea, conservarea, protejarea si mentinerea stilului arhitectonic al Manastirii Calui prin refacerea Caselor Staretiei si Ziduri de incinta, ca premisa a dezvoltarii turismului cultural si religios, factor care stimuleaza dezvoltarea economica a regiunii SUERD si pastrarea culturii traditionale romanesti, respectand principiile dezvoltarii durabile si protectiei mediului.

Obiective specifice:

OS1: Restaurarea si conservarea in urmatorii 3 ani a Caselor staretiei si ziduri incinta din cadrul Manastirii Calui, ca premisa a cresterii turismului cultural in zona Sud Vest Oltenia si regiunea SUERD

OS2: Introducerea in urmatorii 3 ani in minim 2 circuite turistice- unul national si unul international - IN REGIUNEA SUERD in vederea cresterii numarului de turisti in zona

OS3: Diversificarea serviciilor cultural – religioase oferite de Manastirea Calui – prin organizarea si desfasurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe pastrarea traditiilor regionale ale zonei SUERD

OS4: Intarirea institutionala in urmatorii 2 ani prin crearea si dezvoltarea unui parteneriat extins pentru cresterea importantei economice si sociale locale

OS5: Cresterea gradului de informare si interes pentru cultura a comunitatii locale si a populatiei din zona Sud Vest Oltenia

Rezultatele proiectului: ca urmare a realizarii proiectului au fost restaurate , protejate și conservate două obiective de patrimoniu, respectiv monumentele istorice Casele Stăreției și Zid de Incintă- Mânăstirea Călui. Începând cu primul an de exploatare, se urmărește creșterea numărului de vizitatori de la 150 în prezent la minim 480.

Impactul investiției la nivelul localității este unul pozitiv, deoarece prin implementarea acestuia au fost restaurate două monumente istorice - Casele Stăreției și Zid de Incintă - Mânăstirea Călui, astfel că proiectul contribuie la dezvoltarea turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud-Vest Oltenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0249 / 421.026 .

BENEFICIAR

MÂNĂSTIREA CĂLUI

Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt


Articol furnizat de KomuniK - Comunicate de presa