FINALIZAREA PROIECTULUI “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844

ianuarie 19, 2024

Schitul Mironești anunță finalizarea proiectului  “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 4274/23.05.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 - ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Locul de implementare al proiectului este Comuna Goștinari, Str. Principală, Nr. 58 , Jud. Giurgiu.

Data de începere a proiectului este 14 ianuarie 2016 , iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este 20.660.734,96 lei, suma nerambursabilă solicitată fiind de 20.106.852.20 lei.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf Nicolae - Schitul Mironești, județul Giurgiu, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Muntenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. OS1: Restaurarea și conservarea Bisericii Sf Nicolae Schitul Mironești, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Goștinari - Comana;
  2. OS2: Introducerea în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă;
  3. OS3: Diversificarea serviciilor cultural - religioase oferite de Schitul Mironești prin organizarea și desfășurarea a minim 4 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale;
  4. OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale ;
  5. OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Muntenia

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

- creșterea nr. de vizitatori de la 280 în prezent la minim 960 începând cu primul an de exploatare;

- numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.

 

Conferința de presă va avea loc joi 28 decembrie 2023, ora 12:30 

în incinta Schitului Mironești, Comuna Goștinari, Str. Principală, Nr. 58, jud. Giurgiu.

Activităţile proiectului sunt disponibile și pe site-ul www.schitul-mironesti.ro

 

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0724 215 607,

e-mail: [email protected]


Articol furnizat de KomuniK - Comunicate de presa