“RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469.

ianuarie 19, 2024

Mânăstirea Călui anunță finalizarea proiectului “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 3651 / 06.02.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene prin Organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD VEST OLTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 - ”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Locul de implementare al proiectului este Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt.

Data de începere a proiectului este 30.06.2017, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023 .

Valoarea totală a proiectului este 5.615.077,34 lei, din care 5.233.223,29 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.448.239,79 lei.

Obiectivul general al proiectului: Restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al Mânăstirii Călui prin refacerea Caselor Stăreției și Ziduri de incintă, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii SUERD și păstrarea culturii tradiționale românești, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului.

Obiective specifice:

OS1: Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Caselor stăreției și ziduri incintă din cadrul Mânăstirii Călui, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia și regiunea SUERD;

OS2: Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional - în regiunea SUERD în vederea creșterii numărului de turiști în zonă;

OS3: Diversificarea serviciilor cultural - religioase oferite de Mânăstirea Călui - prin organizarea și desfășurarea a minim 3 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor regionale ale zonei SUERD;

OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale

OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

- Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 2 monumente restaurate;

- Creșterea nr. de vizitatori de la 150 în prezent la minim 480 începând cu primul an de exploatare.

Conferința de presă va avea loc vineri 23 decembrie 2023, ora 12:30 în incinta Mânăstirii Călui, Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt. Activităţile proiectului sunt disponibile și pe site-ul www.manastirea-calui.ro

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0249 / 421.026 ,

BENEFICIAR

MÂNĂSTIREA CĂLUI

Şos. Frații Buzești nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt


Articol furnizat de KomuniK - Comunicate de presa